مجسمه مسی مصدوم شد!

نویسنده:
مجمسه مسی در بوئنوس آیرس بار دیگر توسط افراد ناشناس تخریب شد. این مجسمه در قسمتی از شهر به نام، Costanera del Sur است...
مجمسه مسی در بوئنوس آیرس بار دیگر توسط افراد ناشناس تخریب شد. این مجسمه در قسمتی از شهر به نام، Costanera del Sur  است که مجسمه افراد مشهور دیگری از کشور آرژانتین در آن قرار دارد. طبق عکس منتشر شده پاهای این مجسمه کاملا شکسته شده است. چندی پیش این مجسمه از ناحیه دست هم مصدوم شده بود!ارسال پیام اشتراک 
 
 Security code